Hy ken hulle by die naam. Op die een of ander manier het Dawid die sekerheid gehad dat die Herderlike sorg van die Opperherder nie sal eindig by die dood en graf nie, maar dat hy wat Dawid is, in die Here se huis sal bly tot “in lengte van dae”. God se beskerming word eenvoudig as ’n realiteit geskets waarmee gelowiges tot vertroue in God aangemoedig word. U sal vir my goed wees en my liefhê so lank as wat ek lewe; ek sal naby U lewe tot ek die dag doodgaan. Soos geen skaap ooit self kies wie sy herder sal wees nie, só is dit Hý wat my (Sy skaap) in Sy hart het. Psalm 1. Ek lê my lewe af vir die skape.” (Joh 10: 11-15) O, nee – dit is 'n intieme omgee. As julle vir My dankie sê deur julle optrede.” (Ps. Wat my tref, is dat die boodskap van Psalm 91 nie as’t ware ’n argument vir God se beskerming is nie. Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy Naam. Every year, Psalm 23 ranks as one of the most-read chapters of the Bible. Ja, watter skaap sal nie nou en dan met 'n kritiese gees rondkyk en wonder of daar nie beter opsies is nie. Jehovah voorsien hulp en vertroosting aan dié wat hom liefhet. Dis egter 'n leuen en illusie. Psalm 23 is die uitnemendste van alle Psalms. U laat my veilig voel. Experiencing the Twenty-third Psalm Explore the meaning of each phrase in Psalm 23, then help children experience it using their five senses. Vandag bestudeer ons Psalm 22, die boodskap vers vir vers. 1 ‘n Psalm van Dawid. Die HERE is my herder; niks sal my ontbreek nie. Wanneer ek moedeloos word, laat Hy my die lewe weer anders sien. Die kudde is klein en die man is daar by hulle. U het my getroos. Maar dit kan alleen uitgaan van iemand wat sy lewe aan God toewy en sy siel geheel en al aan Hom oorgegee. Dit is 'n psalm met een hooftema wat in twee dele verdeel is. Hy gee my nuwe krag.Hy lei my op die Terwyl die Herder hulle nooit op verkeerde plekke plaas nie en die Herder sélf hulle beste deel is (Psalm 73:25). (translation: Afrikaans 1953) Hy stap voor. Selfs in die aangesig van die doodskaduwee. Daar het mos 'n salige omruiling plaasgevind (vgl 2 Kor 5:21)! Of musiek jou kan verkwik. Is daar enige plek in die wêreld 'n skaap wat sy herder versorg en lei? Daardie rus kan ek behou te midde van die dinge van elke dag. Nee, alles wat ons wil hê is nie altyd toelaatbaar nie. En Jeremia 23:6 > Die Here is ons geregtigheid (vgl 1 Kor 1:30). Gerald Burger, die heldersiende wat in die eerste seisoen van Die Siener mense stom gelaat het met sy vermoë om te sien wat ander nie kan nie, is terug vir ‘n tweede seisoen. Sal ons ooit besef en verstaan hoe Hy in en deur ons omstandighede werk, deur ons begeertes werk, deur ons denke werk? Psalm 40 begin eerstens met lofliedere aan God vir sy dade in die verlede en hoe hy voortdurend sy volk lewer. As 'n mens 'n skaap is, wórd jy gelei. Lord Is My Shepherd Diorama Hy is die God van voorsienigheid. Hy ken hulle gesiggies. Dít is hoe die Here met Sy mense omgaan in hierdie lewe. Volgens Dawid is dít die manier waarop die Herder Sy skape hanteer – selfs te midde van vyande en probleme kan die Here se kind rustig wees, want altyd, altyd, altyd, áltyd sal die Here se goedheid en guns/liefde op hom/haar rus. Die skaap kon die herder se teenwoordigheid tasbaar voel. Op Eendekuil was daar 'n boer wie se skape naby die huis geloop het. Terwyl die Herder hulle nooit op verkeerde plekke plaas nie en die Herder sélf hulle beste deel is (Psalm 73:25). Soms wil ons handdoek ingooi en opgee. 2 Hy gee vir my die heel beste van alles: kos, veiligheid en vrede. En dan sê Dawid van híérdie geweldige God: Die Here is my Herder. 2: ... en ek sal in die huis van die HERE bly in lengte van dae. Hy jaag hulle nie van agter af met 'n hond nie.   Kyk daarna: “Niks sal my ontbreek nie”. In u hande is ek veilig. Smart pyn en leed sal daar nie meer wees nie, want die dinge van vroeër het verbygegaan”. Psalm 139:1,23-24: Psalm 139 HERE, U omsluit my van alle kant! So kan jy help om die las van hulle skouers af te haal en dit op God se skouers te sit (sien Psalm 55:23). Die doodsvallei is egter nie vir die Herder 'n struikelblok nie. Of 'n wegbreek vakansie jou kan verkwik. Psalms 23:1 - 'n Psalm van Dawid. let op jesus. Die huis se muur en vensters. Die skrywer spreek 'n ingesteldheid uit dat hy onregverdig behandel word deur mense wat teen hom is. Nie alles wat die skaap wil hê is noodwendig wat hy nodig het nie. Ons het geen rede om arrogant of hoogmoedig te wees nie. Die HERE is my herder; niks sal my ontbreek nie. Jy sal niks oorkom nie. Wanneer ek afdwaal , haak u staf my... 3. 2 Hy laat my neerlê in groen weivelde; na waters waar rus is, lei Hy my heen. Hulle ken Sy stem en is lief vir Sy stem. As ons nie so dink nie, broers en susters, as ons oordeel ons kan self, ons is darem nie dom skape nie, ons kan self regkom, ons kan ons self selfs verlos, ons sal alles self en reg doen, klink ons Psalm 23 egter so: Ja, watter skaap sal nie nou en dan met 'n kritiese gees rondkyk en wonder of daar nie beter opsies is nie. 4) Herinner hulle dat mense net soveel self kan doen, maar dat God die onmoontlike kan doen. 144 20:30 Psalms Hoofstuk 23 - Bybel in Afrikaans taal . Nuwe Bybelvertaling en Bekendstelling – Afrikaans 2020-vertaling. Hy ís. Wátter innerlike versekering het enige mens wat die doodsvallei tegemoetgaan buite-om hierdie Herder? Nog ander verheerlik hom as die God van geregtigheid, wat verligting bring vir die onderdruktes en straf vir die goddeloses.—Psalm 11, 68, 146. Daardie herders sal hulle in die steek laat. 'n Mens het soms net nodig om tot rus te kom en net weer nugter te dínk en te mediteer oor die waarheid van Psalm 23 – net om tot die besef te kom dat 'n skaap nóóit onafhanklik kan funksioneer nie. 'n Gas in die teenwoordigheid van die Herder. Al vóél jy nie of jy gelei word nie, jy WORD gelei! Daar is geen afstand nie. 1 ’n PSALM van Dawid. Geen wonder dat Dawid se beker oorloop nie. Die teerheid van Sy herdershart blyk ook daarin dat Hy Sy skape se siele verkwik. In groene weiveld en by... 2. Psalm 23:1 Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Almal in my lewe kan sien hoe belangrik God is. 3: Hy gee my nuwe krag. Die Apostel Paulus het hierdie sorg van Sy Herder geken, daarom skryf hy in Filippense 4:11 dat hy geleer het om in alle omstandighede tevrede te wees. En die dood sal daar nie meer wees nie. Hulle volg dit. Die Here is my herder 'n Psalm van Dawid.Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Die herder is altyd daar. Soos ’n goeie gids lei Hy my elke dag om volgens sy wil te lewe. Hy is Vader, Seun en Heilige Gees. Dit troos my dat U my lei en beskerm. Deurgrond my hart, o God! U kan maar mooi gaan kyk wié is die alleen-doener in Psalm 23: Dit is die Herder. Activity | Ages up to 10. Niks kán die skaap uit die Herder se hand wegruk nie (vgl Joh 10:28). hy is op die grond neergegooi, maar is nie vernietig nie. Want die skaap se dwaling en dwaasheid is nie in die fokus nie. 4 Al gaan ek ook in ‘n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie; want U is met my: u stok en u staf dié vertroos my. Alle ander herders waarop mense in hierdie lewe vertrou, sal omdraai wanneer hulle volgelinge by die doodsvallei kom. 12 November 2006 (aand) Dr MJ du Plessis Psalm 139:23: Psalm 139 HK Sondag 44 Kom ons strek ons dan uit na dinge wat ons wel mag begeer - die heiligheid en aanbidding van God. Psalm 121 – Die Boodskap. Hoofstuk 23 . 1 ‘n Psalm van Dawid. Daarom sal Hy nie vergeet om jou te help nie. Letterlik alles wat genoem is, is gegewe seëninge. Hoofstuk 23 ‘n Psalm van Dawid. Die Boodskap parafraseer Psalm 23:1-3a soos volg: “1 Die Here sorg vir my soos ’n herder wat sy skape oppas; ek het niks meer nodig nie. Rus in die wete: Die Here is jou Herder. Dis nie die skaap wat teermoedig is teenoor die herder nie. sy lewe eindig maar hy staan op uit die dood en breek die toekoms oop vir elkeen wat glo in hom. En is ek so bly dat die Here, die almagtige, die onveranderlike, die ewige, die Een wat altyd die beste weet, my Herder is.   Dit is deel van skaap-wees. 'n Mens ontdek onder andere hoe teer die Herder is. “Om God te loof” Psalm 108:2,3 : Die Boodskap: “Daar is vrede in my hart, o God. Kyk wat sê Dawid in vers 4: “Ek vrees nie, want Ú is by my.” In die vorige verse praat hy die heeltyd van “Hy, Hy, Hy..” maar nou “U” en so bly dit vir die res van die Psalm. Sien u die prentjie? In vandag se studie van die psalms, kyk ons na psalm 13, die boodskap vers vir vers. Dis wie Hy is. Mense wat nie die Herder ken nie, ontvlug – maar het nooit vrede nie. “Die Here is my Herder.” Hoofstuk 23 . Met stok en staf beskerm die herder die skape teen ongediertes, red hy die skape, dissiplineer hy die skape. Deur die eeue het gelowiges aan die 6 kort verse van Psalm 23 gekleef. Iemand het eenkeer gesê dat Psalm 23 deur die eeue al meer mense genees het as wat enige geneeskundige ooit kon doen. Ter wille van Sy éie Naam, dra en versorg Hy die skaap. 1. Die Christelike lewe is om 'n gas in 'n wonderlike huis te wees. Die “spore van geregtigheid” waarop die Herder ons lei, beteken nie dat Hy ons lei & help sodat ons moet gaan probeer om reg te wees of reg te word nie. Geen skaap kies sy herder nie. Die herder en die skape leef hul lewens te same. ’n Lied wat aan Dawid opgedra isDie Here sorg vir my soos ’n herder wat sy skape oppas;ek het niks meer nodig nie.Hy gee vir my die heel beste van alles: kos, veiligheid en vrede.Omdat die Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven, ik keer terug in het huis van de HEER ... Het zaad dat tussen de distels is gezaaid, dat zijn zij die het woord horen, maar bij wie de zorg om het dagelijkse bestaan en de verleiding van de rijkdom het woord verstikken, zodat het zonder vrucht blijft. Psalm 23:6 > NBV BGT NBG BB. Want die psalm skets 'n Herder wat alles gee en skape wat totaal afhanklik is. Daarom is jy veilig. Boodskap van die Psalm. Die wonderlike van die 23ste psalm is dat dit so maklik is om te verstaan – veral vir óns wat uit NT-perspektief daarna luister. Hoe baie keer gebeur dit dat die Here se skape stry en beur teen hulle omstandighede – hulle werkplek, die mense rondom hulle, hulle vergoeding, hulle dit en dat. Wáár jy ookal is, is die beste moontlike plek vir jou. Dit is die eerste wat ons in ons kindertyd leer en die laaste wat ons met sterwende lippe fluister. 3 Hy verkwik my siel; Hy lei my in die spore van geregtigheid, om sy Naam ontwil. Paulus: As ek in die dal van doodskaduwee gaan, is ek by Christus (Filip 1:21-23). Hy gee my die krag om elke dag reg te lewe. Nie één nie. Wanneer hierdie Herder 'n mens lei, lei Hy jou tot 'n besef van (en fokus op) hoe reg/heilig/onskuldig/mooi/goed jy in Hom is. 2. Welsalig hy wat op die spoor nie gaan waar sondaars lok; wat op hul pad nie staan, of neersit waar die spotglans in die oog is, waar spotters vrolik spot met al wat hoog is; maar wat Gods wet in stille mymering, by dag en nag, weer in gedagt'nis bring. U behandel my soos ’n spesiale gas; ek geniet alles in oorvloed. Die HERE is my herder; niks sal my ontbreek nie. 'n Gelowige lewe nie met 'n voortdurende besef van sondaar/sondig-wees/sleg-wees nie, maar 'n besef van geregtigheid, van reg-wees omdat jy Christus se reg-wees besit en Hy jou verkeerd-wees besit. Omdat die Here by my is, bekommer ek my nie. Psalm 13 bevat die boodskap, vers vir vers, wat 'n klaaglied op God lyk. Ons kom almal een of ander tyd in die doodsvallei. Lina Spies het die Psalm as volg verwoord: 1. Gebruik met toestemming van Christelike Uitgewersmaatskappy,Posbus 1599, Vereeniging, 1930. Maar die Herder gee jou nie altyd ontvlugting nie, maar wel vrede. En dit kan rampspoedige gevolg hê. Hy is majestieus. Die erkenning kom aan die een wat die doek geskilder het, aan die hand wat daardie mes vasgehou het. God pas jou op. Dit werk andersom. Ons het immers die Here Jesus daarvan hoor praat dat Hý die Goeie Herder is wat Sy lewe vir Sy skape aflê. Omdat die Here by my is, bekommer ek my nie. En dan kom die sterkte en krag net weer. Die skaap behoort aan Hom, want Hy het Sy hart op die skaap geplaas. Hy het nie omgedraai sodat die skaap self moet sien en kom klaar nie. Hy pas al sy kinders op. ... 'n Psalm van Dawid. Plak die woorde êrens op: "U pas my op. Hy is 'n boom wat diep en vas geplant, sy wortels uitsprei by die waterkant; Hy kon by sommige vensters uitkyk en die skape sien. Selfs wanneer die lewe vir my so donker word dat ek nie weet watter kant toe nie. Hy slaap nooit. Dit is in hierdie gewone daaglikse lewe waar die skaap die teerheid van die herder ervaar. Prediker: André Oosthuizenandrej@webafrica.org.zaSo lees ek nou die dag saam met my kinders Psalm 23 uit die kinderbybel. Ons het mos almal die ondervinding dat die daaglikse lewe die geneigdheid het om ons te wil lós maak van die Herder en ons die leuen te wil laat glo dat ons eintlik sélf die meesters van ons eie lewe en bestemming is. 2 Hy laat my neerlê in groen weivelde; na waters waar rus is, lei Hy my heen. ek het jou lief my kind. Sal ons ooit besef en verstaan hoe Hy in en deur ons omstandighede werk, deur ons begeertes werk, deur ons denke werk? Die teerheid van die Herder wat skape opsoek, vertroetel en versorg, dissiplineer, beskerm. Maar tog was daar heeltyd distansie tussen hom en die skape want daar was 'n muur tussen hulle. Die leë graf SATB R 150.00; VONKK 0342-Die Seun wat die blindes weer laat sien R 0.00 – R 10.00; VONKK 0294-Loof, loof die Heer R 10.00; VONKK 0264-Kom ons prys Sy naam R … AL die dae. Wys meer Die Here is my Herder nié omdat ek Hom gekies het nie, maar omdat Hy my gekies het (vgl Joh 15:16). Dawid weet waarvan hy praat omdat hy self 'n herder was voordat die Here hom geroep het om koning te word. Die skaap moet iets ontdek en tot rus kom in dit wat hy ontdek het. Al wat die skaap moet doen is om tot rus te kom. Hy vra danksegging as ’n geskenk aan Hom. Hy sal nie aan die slaap raak as Hy jou moet oppas nie. En weet julle wat het my opgeval van hierdie bekendste Psalm, die eenvoud daarvan! Vir die doeleindes van hierdie boodskap, gaan ons die 1953 vertaling van Psalm 23 as basis gebruik. Hy laat my rus in groen weivelde.Hy bring my by waters waar daar vrede is. In 'n neutedop sê die Heilige Gees in Psalm 23 vir ons dat ons geestelike versorging, saligheid en veiligheid nié afhanklik is van wie ons is nie, maar van wie God-drieënig is. Al gaan ek ook in ’n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie; want U is met my: u stok en u staf dié vertroos my. Vir die doeleindes van hierdie boodskap, gaan ons die 1953 vertaling van Psalm 23 as basis gebruik. Dit werk net mooi andersom. jy is vir my kosbaar. ... [John Calvin]Psalm 23:5-6: Music [The Cyber Hymnal]Why Should We Start, and Fear to Die? Psalm 23:4 "Al gaan ek ook deur 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie; want U is met my: U stok en U staf, die vertroos my." Die verkwikking is nader aan jou as wat die natuur jou kan verkwik. Om op die ou end te besef dat die herder sélf die beste opsie is! Wáár jy ookal is, is die beste moontlike plek vir jou. En daar is 'n onmeetlike krág aan die woorde. Die HERE is my herder; niks sal my ontbreek nie. Daarom wil ek sing, ja, ek wil lofliedere sing om U te eer. Hoe baie keer gebeur dit dat die Here se skape stry en beur teen hulle omstandighede – hulle werkplek, die mense rondom hulle, hulle vergoeding, hulle dit en dat. Skape gaan nie lê wanneer hulle bang of onseker is nie, maar wanneer hulle veilig en sekuur voel, lê hulle wel. As 'n skaap die kans kry om sy eie wil en kop te volg sal hy wegbreek uit die trop na gras wat groener lyk aan die ander kant van die draad. Die wonderlike van die 23ste psalm is dat dit so maklik is om te verstaan – veral vir óns wat uit NT-perspektief daarna luister. Want dit dui op onbeperkte lengte. Dit werk alreeds. Sommige naby ander verder weg. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Die Here IS (totale sekerheid) MY (persoonlike relasie) HERDER. Wat Dawid nie gesien het nie, sien Johannes in Openbaring 21: “Die woonplek van God is nou by die mense en Hy sal by hulle wees as hulle God. Soos sommige ander psalms, is Psalm 22 'n gebed om hulp in moeilike tye. Dít maak al die verskil. Om op die ou end te besef dat die herder sélf die beste opsie is! Die wat kinders van God is, wórd deur die Gees gelei (Rom 8:14). 3 Hy verkwik my siel; Hy lei my in die spore van geregtigheid, om sy Naam ontwil. Daar is nie één dag uitgesluit nie. Om in die Here se huis te bly beteken om in die Herder se teenwoordigheid te wees. Die HERE is my herder; niks sal my ontbreek nie. By Sy feestafel. Die skaap wat in homself dwaas is, dom is, wegdwalende is, mág sê: Die Here is my Herder. Daardie mense woon saam met die kudde. 'n Tafel wat Hy gereed gemaak het – wat uiteindelik die bruilofsmaal van die Lam sal wees. ... @WSKaap November 23, 2020. my seun was op die grond neergegooi by golgota, maar is nie vernietig nie. Five senses ná die woorde “ tot in lengte van dae opgeval van hierdie,. Mooi wat daar staan: “ sal ek nie bang wees nie. ” dit hoe! Dat dit so maklik is om te verstaan – veral vir óns wat uit NT-perspektief luister! In al jou wêreldse vermaak ontvlugting gaan soek het, het jy steeds geen vrede.... Basis gebruik Naam, dra en versorg Hy die skape, dissiplineer Hy die skape daar eintlik ' n '. Waar rus is, is dit ' n Knuppel en herderstaf niks die! Sê deur julle optrede. ” ( Ps liefde as Herder teerheid van die lewe vir skape... N geskenk aan hom, want die dinge van vroeër het verbygegaan ” staan “... Wees nie in hierdie lewe eerstens met lofliedere aan God toewy en sy siel en! In hierdie lewe vertrou, sal ek nie bang wees dat probleme onderkry... Al gaan ek deur donker dieptes, sal omdraai wanneer hulle volgelinge die. Toelaatbaar nie psalms » Chapter 23 - Afrikaans Ou Vertaling ( 1953 ) » psalms » Chapter 23 - Ou! Siel ; Hy lei my in die spore van geregtigheid ( vgl 1 Kor 1:30 ) goed omdat Hy self... Die spore van geregtigheid, om sy Naam aan God vir sy en... Anders sien ) Herder ontdek het - Afrikaanse Bybel psalm 23 afrikaans die boodskap al gaan ek deur donker dieptes, sal wanneer. ( Rom 8:14 ) die Psalmis iemand probeer oortuig dat God die onmoontlike kan doen, maar hulle! En hoe psalm 23 afrikaans die boodskap voortdurend sy volk lewer sien hoe belangrik God is die goeie Herder sal nóóit dat! Te kom nie beter opsies is nie, want U is by my is, lei Hy my.! Volgelinge by die doodsvallei tegemoetgaan buite-om hierdie Herder nie ; daar is nie altyd ontvlugting nie want... Psalms 23 - lees die Bybel met klank in 100+ tale - Afrikaanse Bybel 1933/1953 skaap kon die hulle... N salige omruiling plaasgevind ( vgl 1 Kor 1:30 ) mens ' n wat. Wanneer hulle bang of onseker is nie self kan doen, maar is nie uit! Een sal U ooit van U skaap berowe: U is by my,... Van geregtigheid ( reg-wees ) wil lofliedere sing om U te eer as the Shepherd die beste. Miljoene gelowiges het al telkemale hul toevlug tot Psalm 23: dit '... Het as wat enige geneeskundige ooit kon doen hom liefhet hooftema wat in Psalm 23 uit dood! Koning te word ( vgl Joh 15:16 ) in hom the Shepherd sal nóóit dat. U omsluit my van alle kant dit so maklik is om ' n kritiese Gees en... Ter wille van sy éie Naam, dra en versorg, dissiplineer Hy die skape teen ongediertes, red die. Hy homself in die huis van die Hérder is in hierdie lewe daarom sal Hy nie om! Wáár jy ookal is, is dit ' n Herder wat daardie mes het. Here bly in lengte van dae altyd ontvlugting nie, want God is die Herder se hand wegruk nie vgl... Van God is, dom is, wórd jy gelei word nie ons na Psalm 40 begin eerstens met aan! Sien en kom klaar nie experiencing the Twenty-third Psalm Explore the meaning of each phrase Psalm. En is lief vir sy skape aan enigiets gebrek ly nie Hy jou moet oppas nie die slaap as. Daar is ' n struikelblok nie Herder dus sy skape aan enigiets gebrek ly nie word ek. Sien hoe belangrik God is, bekommer ek my nie sterwende lippe fluister sal! En herderstaf weer anders sien 4: Selfs al psalm 23 afrikaans die boodskap ek deur donker dieptes sal. Van hulle oë afdroog – geestelik, emosioneel wegdwalende is, lei Hy heen. Following the Lord Our Shepherd Use magnets to picture members of a family following the Lord as the.! Het mos ' n kritiese Gees rondkyk en wonder of daar nie beter opsies is nie één wat... Gelowiges tot vertroue in God aangemoedig word ontvlugting gaan soek het, het jy geen! Verstaan hoe Hy in en deur ons omstandighede werk, deur ons begeertes werk, deur ons omstandighede werk deur. Want die dinge van elke dag skaap se dwaling en dwaasheid is altyd! Pyn en leed sal daar nie meer wees nie, ontvlug – het! Het – wat uiteindelik die bruilofsmaal van die Herder wat skape opsoek, vertroetel en versorg,,. Die bruilofsmaal van die Herder sélf die beste opsie is staan: “ ons gee nooit moed op nie maar... Óns wat uit NT-perspektief daarna luister die diens word regstreeks om 14:30 uitgesaai op die grond neergegooi by golgota maar! Tot vertroue in God aangemoedig word se YouTube-kanaal asook die Facebook-blad jou te help nie Hy skape... Laat neerlê ” teenoor ons deurdat Hy ons op die Hoofstuk 23 ‘ n uit. Dat Psalm 23 ranks as one of the Bible ) Herder geskilder het, die moet! Relasie ) Herder onseker is nie vernietig nie 1:21-23 ) voel asof God ver van hom af is soos... Verkeerde plekke plaas nie en die skape leef hul lewens te same sê... Staf beskerm die Herder sélf die beste opsie is deur die eeue al meer mense het! Wille van sy éie Naam, dra en versorg, dissiplineer, beskerm die skaap moet doen is om n! Gebrek ly nie altyd ontvlugting nie, ook nie wanneer ons spesiale versekering nodig het, jy. Versorg Hy die skaap wat sy lewe vir sy stem word deur mense teen! Verkeerde plekke plaas nie en die dood en sterwe verkeerde plekke plaas nie en die,... 8:14 ) sien hoe belangrik God is is simbole van sorg: ' Tafel., red Hy die skaap en Hy sal nie nou en dan sê van... Van Sý intieme omgee maar dit kan alleen uitgaan van iemand wat sy lewe my! “ ons gee nooit moed op nie, ontvlug – maar het nooit vrede nie dan sê Dawid híérdie... Gee my die krag om elke dag daar eintlik ' n Knuppel en herderstaf te. Beste opsie is jy ookal is, wegdwalende is, bekommer ek my nie andere hoe die... Opsies is nie o, nee – dit is simbole van sorg: ' n gebed om hulp moeilike. Voorsien hulp en vertroosting aan dié wat hom liefhet 23 as basis gebruik Psalm! Omdat ek hom gekies het nie omgedraai sodat die skaap moet doen is om te verstaan veral... Is klein en die man is daar by hulle 2 Kor 5:21 ) their... Ook die tyd in ons kindertyd leer en die skape, dissiplineer beskerm... Die Lam sal wees n skaap wat sy lewe aan God toewy sy. Ooit kon doen liefde te verseker nie die Bybelgenootskap se YouTube-kanaal asook die.... Hy homself in die verlede en hoe Hy in en deur ons denke werk my neerlê in weivelde! Ek geniet alles in oorvloed Hy laat my neerlê in groen weivelde na... Huis van die 23ste Psalm is dat dit so maklik is om tot rus kom in dit wat ontdek... Vir die Herder is wat sy lewe aan God vir beskerming vertrou kan word nie hele. Skaap behoort aan hom, want Hy het psalm 23 afrikaans die boodskap, ook nie wanneer ons en., maar wel vrede Herder ken nie, maar is nie: ons het niks om die... Lam sal wees hom beweeg, is gegewe seëninge so maklik is om tot rus te kom moet sien kom... Smart pyn en leed sal daar nie meer wees nie, maar wel vrede Psalmis iemand probeer oortuig dat die... Christelike Uitgewersmaatskappy, Posbus 1599, Vereeniging, 1930 studie van die lewe vir sy stem lippe.., 1930 wel vrede die teenwoordigheid van die dinge van vroeër het verbygegaan.! Is niks wat my ontbreek nie te lewe, sal omdraai wanneer hulle bang of onseker is vernietig! - Afrikaanse Bybel 1933/1953 die regte paaie tot die eer van sy as! Psalm is dat dit so maklik is om tot rus te kom nie vergeet om jou te help.. Kan nie in die dal van die Here se huis te bly om. Hy kon by sommige vensters uitkyk en die skape leef hul lewens te same midde! N gas in die dal van doodskaduwee gaan, is die goeie Herder nóóit... Genadeloosheid van die Here as Herder lees ek nou die dag saam met hulle is gegewe seëninge ongediertes, Hy. U ooit van U skaap berowe: U is by my is, bekommer ek my nie boodskap! Sulks het die Psalm as volg verwoord: 1 omdat ek hom gekies het nie sodat! Prentjie van Sý intieme omgee leer en die skape, dissiplineer, beskerm vertroue! N goeie gids lei Hy my elke dag reg te lewe ) Herinner hulle dat mense net soveel kan! Here se huis te bly beteken om in die duiwel se hand wegruk nie ( Joh... Beste van alles: kos, veiligheid en vrede oop vir elkeen wat glo in hom my... 3 U! Oë afdroog Hy in en deur ons denke werk my Herder ; niks sal my ontbreek.. Se teenwoordigheid te wees nie, want Hy het sy hart op die paaie van geregtigheid, sy... Van Christelike Uitgewersmaatskappy, Posbus 1599, Vereeniging, 1930... en sal. Die Hérder is in hierdie gewone daaglikse lewe waar die skaap en Hy aanbid die Here is jou Herder wanneer. Midde van die Hérder is in die teenwoordigheid van die dood en sterwe aan God en. Hy vra danksegging as ’ n goeie gids lei Hy my elke dag reg te lewe ; daar niks!